Prof. zw. Jerzy Salwarowski
tel. kom: 604 456 805
tel.: +48 (32) 201 81 93
e-mail: jerzy_salwarowski@o2.pl


Akademia Muzyczna w Poznaniu
Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej - kierownik: prof. zw. Jerzy Salwarowski
Dziekanat Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
tel.: +48 (61) 856 89 32, faks: +48 (61) 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl


Impresario:
Igor Pogorzelski
tel. kom: 607 20 50 73
tel.: +48 (22) 773 11 61
e-mail: espo@post.pl